משחק מחבואים

משה טירון היה לנבואה, אומר המדרש. אז נתנו לו בהתחלה חזון נבואי פשוט – סנה בוער. ומה הפירוש של החזון הזה? המהר"ל מביא בשם המדרש 2 סיבות.

  1. "בכל צרתם לו צר" – כפי שעם ישראל סובל בגלות מצרים המצירה ומציקה, כך כביכול ה' סובל "בתוך הסנה" – שיח קוצני ולא נעים. זה אופן ראשון של הסתר פנים. השכינה בגלות, בצער, בקטנות.
  2. במדרש מסופר שהגוים שאלו את רבי יהושע בן קרחה למה ה' לא התגלה למשה בחרוב או בשקמה. השיב ר' יהושע: ללמדך שאפילו בסנה קוצני ושפל השכינה שורה. ההיבט השני של הסתר פנים הוא מצד היהודים, שהם עצמם לא מאמינים שה' יכול לגאול אותם. שגם במצב הקשה והצר, בתוך הסנה, יש מציאות של שכינה. ה' מופיע לא רק בהדר, אלא גם ביום-יום הקשה והמר. ואם מסרבים להאמין בזה, זה המשמעות הקשה יותר של הסתר פנים ושל גלות.

כך מספרים על נכד הרבי מזלוטשוב שהתחבא ואף אחד בא לחפשו. כשיצא מהמחבוא בבכי לסבו, אמר הסבא: "אף כך הקב"ה בוכה: החבאתי את עצמי ואף אחד לא מחפשני".